Vigor 居易/配件 

 

 

 

VigorN65

IEEE802.11a/b/g/n,支援雙頻(2.4GHz & 5GHz)ANT-1207

5 dBi@2.4GHz / 7 dBi@5GHz 雙頻全向型室內天線(白色) ANT-2309

9 dBi 指向型室內牆角天線+1公尺連接延長線 (G系列均適用) 


 

ANT-2520

7.5 dBi@2.4GHz / 10 dBi@5GHz 雙頻指向型室內天線


 

 

 

 


19" Rackmount Kit

For Vigor3200 / 2930 / 2925 / 2920 / 2820 / 2132ac / VigorPro5300 系列
 

 

地址 : 81350台灣高雄市左營區果峰街12巷22號2樓

2F., No. 22, Ln. 12, Guofeng St., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan 
TEL : 07-5881868 | FAX : 07-5881870
|UBSIP : 777168 E-Mail : kshelp@ublink.org

 

地址 : 81350台灣高雄市左營區果峰街12巷22號2樓 
2F., No. 22, Ln. 12, Guofeng St., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan 
TEL : 07-588-1868 | FAX : 07-588-1870 |

UBSIP : 777168 E-Mail : kshelp@ublink.org